1. 9. 2021 bude zahájen školní rok 2021/22. Žáci 2. -9. ročníku se dostaví do 7:55 ke vchodu do školy (1. stupeň žákovský vchod, 2. stupeň vchod od skleníku), kde si je vyzvedne TU. Následně si TU odvede žáky do kmenové třídy, kde proběhne testování žáků.

Výjimku v testování mají žáci, kteří absolvovali očkování proti covid19 a od ukončení očkování uběhlo víc jak 14 dnů, dále žáci kteří prodělali covid19 a od prvního pozitivního testu uběhlo méně než 180 dnů. Tito žáci si přinesou s sebou potvrzení o očkování nebo lékařské potvrzení o prodělaném covidu19. Testovat se nemusí také žáci, kteří přinesou potvrzení o negativním výsledku z testování v odběrovém místě (antigenní test ne starší 72 hodin, PCR test ne starší 7 dní). Žáci, kteří nebudou testováni v testovací den, se po příchodu do školy nahlásí vyučujícímu v první vyučovací hodině v daném dnu a budou otestováni individuálně.

Žáci, kteří neabsolvují testování (1.9., 6.9. a 9.9.) a neplatí pro ně výše zmíněné výjimky, musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazený respirátor nebo roušku, nesmí zpívat a cvičit ve vnitřních prostorách školy, při obědě sedí na určeném místě.

Žáci 1. ročníku se poprvé testují až 2. 9. 2021 (dále 6.9. a 9.9.).

Při pobytu ve škole musí mít všichni žáci ve společných prostorách školy nasazený respirátor nebo roušku. V době výuky nemusí mít testovaní žáci a žáci s výjimkou nasazený respirátor ani roušku.

Pobyt žáků 2. -9. ročníku ve škole je první den ve škole zkrácen a žáci budou seznámeni s rozvrhem, pravidly pro provoz školy, školním řádem, bezpečností, hygienickými pravidly apod. Výuka podle řádného rozvrhu začne probíhat od 2.9.

Žáci si přinesou:
– psací potřeby
– přezůvky
– sáček s náhradním respirátorem
– vlastní příbor (pokud chodí na oběd)

Provoz ŠD – školní družina je pro žáky 1.-4. ročníku v provozu od 2.9.

Stravování – pro žáky 2.-9. ročníku jsou obědy zajištěny od 1.9., pro žáky 1. ročníku od 2.9.  Svačiny jsou pro všechny žáky školy zajištěny od 2.9. Na svačiny i obědy nastupují žáci dle stanovených rozpisů, dodržují 1,5m vzdálenost. Na obědy si žáci nosí své vlastní příbory. V případě nepřítomnosti je potřeba stravu odhlásit nejpozději do 6:00 daného dne.

Pobyt třetích osob ve škole je omezený a musí být nahlášen v kanceláři školy.

Další články