Zítra to vypukne! Slavnostní první zvonění pro žáky 1. ročníku se uskuteční 1. 9. ve venkovní učebně. Třída 1.A p. uč. Petrákové se sejde 8:30, třída 1.B p. uč. Šafářové pak v 9:15. Přejeme všem prvňáčkům úspěšné vykročení pravou nohou!

Další články