XXIII.ODM 1.ročníků se zúčastnilo celkem 167 mladých sportovců z 23 škol Blanenska, Svitavska a Prostějovska. Soutěžilo se ve 4 dílčích disciplínách – v běhu na 50 m (B1), v běhu na 400 m(B2), ve skoku dalekém z místa(SM) a v hodu kriketovým míčkem(KM) v kategoriích chlapci a dívky. Prvních deset míst v každé disciplíně i kategorii bylo bodově ohodnoceno (10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 b.). Závodníci, kteří absolvovali všechny uvedené disciplíny, byli zařazeni do atletického čtyřboje. Na základě součtu bodů všech závodníků každé školy bylo provedeno celkové hodnocení škol. Sportovní zápolení bylo zpestřeno „Pohádkovou cestou“.

Výsledky ZDE

Fotogalerie ZDE

Další články