Jazykové a technické vzdělávání

Posted on by

Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko realizace  grantového projektu:

Jazykové a technické vzdělávání

reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.089

NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
ZAHÁJENÍ PROJEKTU
1. 10. 2015
UKONČENÍ PROJEKTU
31. 12. 2015

O PROJEKTU
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality technického vzdělávání a vzdělávání anglického jazyka na naší škole prostřednictvím klíčových aktivit:

  1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základních škol. 20 žáků školy se zapojí do vytváření žákovských výrobků podle pracovních listů. Pro potřeby výroby se dovybaví dílny nářadím pro žáky a učitele. Výsledkem bude výrobek a žákovské portfolium.
  2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků. Vyučující absolvují příslušné vzdělávání pro práci s technickými materiály.
  3. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce s využitím ICT formou blended-learningu. 8 učitelů absolvuje výuku online prostřednictvím Dyned a Skype.
  4. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce s využitím ICT formou blended-learningu. Tuto formu výuky absolvuje 60 žáků

Odkaz na studium DYNED