Podpora jazykového vzdělávání

Posted on by

Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko realizace  grantového projektu:

Podpora jazykového vzdělávání

reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0974

NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
ZAHÁJENÍ PROJEKTU
1. 8. 2015
UKONČENÍ PROJEKTU
31. 12. 2015

O PROJEKTU
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání českého, anglického  a německého jazyka na naší škole prostřednictvím klíčových aktivit.

1. šablona: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Cíl aktivity: Zavedení čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.
Popis realizace klíčové aktivity
Vyučující českého jazyka na 2. stupni vytvoří celkem 4 různé tematické plány čtenářských dílen pro 6. – 9. ročník na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů bude obsahovat popis nejméně deseti čtenářských dílen na 1 školní rok. V průběhu trvání projektu proběhne v každém ročníků nejméně 6 čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu. Předpokládaná doba trvání jedné čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci čtenářských dílen: povinný nákup nejméně 200 kusů knih v papírové podobě a odborné literatury pro pedagogy, která se týká problematiky čtenářských dílen apod.
Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Výstup klíčové aktivity
– 4 roční tematické plány dílen pro 4 různé ročníky v rozsahu nejméně 10 dílen pro každý ročník.
– Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen v hodinách Českého jazyka a literatury
– Seznam pořízené literatury a dalších pomůcek.

Fotogalerie zakoupených knih do dílen ZDE

2. šablona: Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Cíle realizace klíčové aktivity
Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů. Z naší školy se zúčastní 4 pedagogové intenzivního jazykového kurzu.
Popis realizace klíčové aktivity
Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty).
Výstup klíčové aktivity
Osvědčení/certifikát o absolvování zahraničního jazykového kurzu;
Zpráva ze zahraničního jazykového kurzu.
Prokázání dosažených výstupů
Součástí Monitorovací zprávy bude:
– Scan osvědčení o absolvování zahraničního jazykového kurzu;
– Zpráva ze zahraničního jazykového kurzu.

4. šablona Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Cíle realizace klíčové aktivity
Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).
Popis realizace klíčové aktivity
Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa. 30 žáků pojede do Londýna a 10 žáků do Berlína.
Výstup klíčové aktivity
– Zpráva z jazykově-vzdělávacího pobytu.
– Seznam žáků, kteří se zúčastnili zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu.

Celková suma pro realizaci projektu: 921 308 Kč.

Klíčová aktivita Čtenářské dílny

Klíčová aktivita Jazykový pobyt žáků