Nové trendy ve výuce cizích jazyků

Posted on by

Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko s potěšením oznamuje, že 1. 2. 2013 zahájila realizaci  grantového projektu:

Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099

Název operačního programu:                   Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název prioritní osy:                          7. 1 – Počáteční vzdělávání

Číslo a oblast podpory:                                 7. 1. 1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název výzvy:                                                   Jihomoravský kraj – Výzva č. 2 globálního  grantu

Doba trvání projektu:                                   1. 2. 2013 – 31. 1. 2015 (24 měsíců)

Rozpočet projektu:                                       3 176 336,-Kč

Cílové skupiny:                                       žáci 3. až 9. roč. (anglický jazyk), 8. a 9. roč. (německý jazyk), pedagogové zajišťující realizaci projekt

 

Důležité informace k projektu najdete v těchto odkazech:

Představení projektu 

Prezentace projektu 

Klíčové aktivity projektu

Členové realizačního týmu projektu

Realizace projektu

Užitečné webové adresy pro studium

Odkaz na studijní materiály

Interaktivní testy

přihlašovací jméno student          heslo student

Odkaz na e – learning v moodle

 Více informací ke konkrétním akcím najdete v odkazu Realizace