Dovolte, abychom vás pozvali na historicky první osmidenní školní zájezd do Skotska.

Určeno pro žáky 8. a 9. tříd.

Doba konání: 7. – 14. června 2024

Cena: 13 390,- Kč (+ vstupy cca 75 liber)

Termín je vybrán tak, aby měli žáci 9. ročníků již po přijímacích zkouškách na SŠ.

Závazné přihlášky přijímají vyučující anglického jazyka (paní učitelky Beranová, Koudelková a Souček).

Termín pro přihlášení je do pátku 29.9.2023. Bližší informace beranova@zsvelkeopatovice.cz

Další články