INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/24

Školní rok 2023/24 začíná na ZŠ Velké Opatovice v pondělí 4.9.2023. Žáci 2. až 9.roč. se dostaví do školy na 7:50.
S sebou si vezmou přezůvky a psací potřeby. Tento den budou mít stravující se žáci zajištěn oběd, na který budou jednotlivé třídy nastupovat postupně od 10:10 hod. Výdej svačinek začne pro přihlášené žáky 5.9.2023.

Školní družina 4.9.2023 není v provozu, ale bude probíhat zápis žáků do ŠD. Provoz ŠD začíná  5.9.2023.
5.9.2023 absolvují všechny třídy 1.-9.roč. se svými TU adaptační dopoledne. Výuka dle rozvrhu začíná 6.9.2023.

Další články