Cesta ke vzdělanosti a spolupráci II.

Posted on by

Cesta ke vzdělanosti a spolupráci II.

reg. číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011226

Projekt je zaměřen na:
personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Projektové akce:

Lipka – Sojčí lumpárny

Lipka – výuka venku

Krav maga

publicita