Druhý školní den byl věnován adaptačním aktivitám. Třídy se svými třídními učiteli prožily netradiční vstup do nového školního roku.