Již tradičně se na naší škole konala slavnost prvního zvonění pro naše prvňáčky.