V přípravném týdnu proběhlo školení první pomoci pro zaměstnance školy. Profesionální lektor PhDr. Radim Křivák, BBA se zaměřil především na praktické ukázky poskytování první pomoci a situace, které se ve škole mohou objevit. Poskytování pomoci si mohli všichni vyzkoušet i díky dobrovolným figurantům a fingovaným zraněním, která ale vypadala jako skutečná. Posuďte sami na obrázcích.